Proligo | Projekty
15743
page-template-default,page,page-id-15743,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Projekty

DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE MŚP W OBSZARZE CYFRYZACJI – BONY NA CYFRYZACJĘ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ
2014-2020

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Nr Umowy: POIR.06.02.00-24-0037/21-00

Tytuł projektu: Przeprowadzenie procesu cyfryzacji w działalności polegającego na wprowadzeniu innowacji procesowej w ramach Działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Cel projektu: Celem projektu jest cyfryzacja obrotu dokumentów, a także prewencyjna kontrola jakości z  wykorzystaniem sztucznej inteligencji dla procesu cięcia plazmowego (poprzez ograniczenie dodatkowych kosztów procesu, ograniczenie decyzyjności i odpowiedzialności operatora przecinarki i eliminacji ryzyka pomyłki). Ponadto do celów projektu należy zaliczyć również rozpoczęcie procesu wejścia przedsiębiorstwa w przemysł 4.0., a także stworzenie dostępu do niezbędnych informacji i zasobów pracowników produkcyjnych bez konieczności angażowania innych pracowników.

 

Planowane efekty: Projekt realizowany w związku z koniecznością dokonania zmian sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19 oraz wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii. Realizacja zdefiniowanych potrzeb pozwoli firmie na: częściową cyfryzację działalności Wnioskodawcy, wprowadzenie prewencyjnej kontroli jakości z wykorzystaniem sztucznej inteligencji dla procesu cięcia plazmowego, ograniczenie zużycia materiałów, zautomatyzowanie procesu produkcyjnego, zbudowanie podstaw do wejścia przedsiębiorstwa w przemysł 4.0.

 

Termin realizacji: 26.08.2022 r. – 30.06.2023

Wartość projektu: 300 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 254 999,00 zł